Lajme


Karta e qytetarit në Shqipëri, njihuni me 20 të drejtat tuaja.

Postuar nga Isida Muco

7th November 2018Qeveria shqiptare ka miratuar së fundmi një tjetër nismë që mbron dhe fuqizon të drejtat e qytetarëve shqiptarë gjatë marrjes së shërbimeve publike nga administrata shtetërore. Këshilli i Ministrave ka miratuar “Kartën e Qytetarit”, dokumentin në të cilën përcaktohen 20 të drejta të qytetarëve për marrjen e shërbimeve publike, të cilat duhet të zbatohen me përpikmëri nga administrata shtetërore. Zëvendës Kryeministrja Senida Mesi, tha se karta e qytetarit, është një lloj kushtetute në lidhje me ofrimin e shërbimeve në administratën publike. Sipas Mesit, karta mbron gjithashtu standardet e ofrimit të shërbimeve të cilat qeveria i ka miratuar tashmë me vendim të Këshillit të Ministrave. Karta e Qytetarit do të afishohet në çdo zyrë të adminsitratës shtetërore për të qënë e aksesueshme nga qytetarët. Ajo pritet që të ndikojë edhe në rritjen e transparencës në proceset e shërbimeve publike.

Disa nga të drejtat që parashikohen në këtë kartë janë ajo e informimit paraprak të qytetarit për procedurat e marrjes së shërbimit, e drejta për trajtim të barabartë gjatë marrjes së shërbimve, e drejta për për të ankimuar, e drejta për të marrë këshillim gjatë procesit të shërbimeve, e drejta për lehtësimin e barrës burokratike mbi qytetarin.

Kjo e fundit do të thotë se qytetari nuk është i detyruar të sorrollatet në zyrat shtetërore, për dokumente që do të gjenerohen online nga vetë zyra ku ai ka shkuar për të marrë shërbimin.